காணொளிகள்

 
காணொளி தொகுப்புகளைக் காண 

YouTube Channel 

Ahila Dorairaj 

சமூகமும் பெண்ணும் 

பெண்களின் தற்சார்பும் பாதுகாப்பும் 

படைப்புலகமும் பெண்ணறமும்Unnatural Causes - Dr Richard ShepherdBook Review

Whispers - Rosie Goodwin - Book Review

தவ்வை நூல் அறிமுகம் பெண்ணியம் இரா பிரேமா 

தவ்வை நூல் அறிமுகம் கவிஞர் அழகு நிலா 

கோயில் புலியும் குமாவுன் ஆட்கொல்லிகளும் நூல் அறிமுகம் 

மண்சட்டி நூல் திறனாய்வு 

இங்கிலாந்தில் 100 நாட்கள் நூல் அறிமுகம்   *****************


சிறுகதைகளை வாசித்து அவை சம்பந்தமான கருத்துகளையும் சொல்லும் 

என்னுடைய யூ டியூப் சேனல் 

கதை வாசிப்பு (Kathai Vaasippu) 

பிரபல எழுத்தாளர்கள் எழுதிய கதைகள் முதல் மொழிபெயர்ப்பு கதைகள் வரை 

இங்கு நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம். 

ஆர் சூடாமணி குறுநாவல் 'அர்த்தநாரி'

இத்தாலி சிறுகதை 'ஒருவரும் மடியா தேசம்'

********************


ஆங்கில சிறுகதைகள் வாசிப்பை காண 

Story Reading

Kindly Subscribe to the Channels to get more updates

Thank You
No comments:

Post a Comment

உங்க கருத்தை சொல்லலாம்.....